Pinahaba ng U.S. ang Pagtulong sa Kamay sa Mga Negosyanteng LGBT sa Labas

Gumagalaw ang Estados Unidos upang gumawa ng mas maraming negosyo sa mga negosyanteng LGBT sa ibang bansa.