Paano Magsanay ng Positibong Pakikipag-usap sa Sarili upang Palakasin ang Iyong Pag-asa sa Sarili

Bumuo ng mga nagpapatibay na paniniwala tungkol sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagtuon sa maliwanag na panig.